[1]
A. R. Mancı ve E. Tengilimoğlu, “TripAdvisor Ziyaretçi Yorumlarının İçerik Analizi: Göbeklitepe Örneği”, TUTAD, c. 5, sy 2, ss. 1525–1545, Haz. 2021.