[1]
H. Sarı Gök, “Gönüllü Turizm Konusunda Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi: Scopus Örneği”, TUTAD, c. 5, sy 2, ss. 1546–1567, Haz. 2021.