[1]
A. G. Soylu ve F. Durlu Özkaya, “İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği Konulu Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili”, TUTAD, c. 5, sy 2, ss. 1589–1602, Haz. 2021.