[1]
R. Yıldırgan ve İsmail Bilgiçli, “Turizmde Kısa Süreli Konut Kiralama: Sapanca Destinasyonu Üzerine Bir Araştırma”, TUTAD, c. 5, sy 3, ss. 1687–1703, Eyl. 2021.