[1]
M. Sezgin ve M. Yurtlu, “Dijital Pazarlama Yöneticilerinin Bakış Açısıyla En Uygun Otel Seçimi: Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve PROMETHEE Yaklaşımı”, TUTAD, c. 5, sy 3, ss. 1756–1784, Eyl. 2021.