[1]
N. Ayaz ve F. Musellim, “Kişilik Tipleri ve Fiyat Algısı: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma”, TUTAD, c. 5, sy 3, ss. 1785–1802, Eyl. 2021.