[1]
A. Acar ve İsa Uğur, “Uluslararası Zincir Otellere Yönelik Tripadvisor Yorumlarının Duygu Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Ankara Örneği”, TUTAD, c. 5, sy 3, ss. 1803–1814, Eyl. 2021.