[1]
E. Tengilimoğlu ve Y. Öztük, “Gezi ve İş Amaçlı Seyahatlerde Fiyat Adaleti ve Tüketim Duygularının Olumlu Yorum Yapma Niyeti Üzerine Etkisi”, TUTAD, c. 5, sy 3, ss. 1815–1832, Eyl. 2021.