[1]
F. F. Altıntaş, “Akdeniz Ülkelerinin Destinasyon Rekabetçilik Performanslarının Analizi: MAIRCA ve MARCOS Yöntemleri ile Bir Uygulama”, TUTAD, c. 5, sy 3, ss. 1833–1856, Eyl. 2021.