[1]
E. Aykaç ve M. Tekeli, “Yerel Halkın Turizm Gelişimine Yönelik Tutumu: Çorum İli Örneği”, TUTAD, c. 5, sy 3, ss. 1874–1895, Eyl. 2021.