[1]
A. Baytok ve M. Boyraz, “Otel İşletmelerinde Çevre Yönetim Sistemi Engelleyicileri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması”, TUTAD, c. 5, sy 3, ss. 1927–1944, Eyl. 2021.