[1]
N. İflazoğlu, İpek I. Can, M. Nur, ve E. Cevent Nisani, “Covid 19 Pandemisi Sürecinde Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Turizm Sektörüne Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma: Hatay Örneği”, TUTAD, c. 5, sy 3, ss. 1982–2001, Eyl. 2021.