[1]
E. Özlem Güven, A. Çay, R. Özavcı, ve A. Korkutata, “Pandemi Döneminde Boş Zamanı Değerlendirme Davranışlarının Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi”, TUTAD, c. 5, sy 3, ss. 2017–2035, Eyl. 2021.