[1]
F. Özdemir ve İsmail Demirci, “Presenteizmin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Adana İlinde Faaliyet Gösteren Yiyecek-İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, TUTAD, c. 5, sy 3, ss. 2049–2066, Eyl. 2021.