[1]
B. Çavuşgil ve S. Erden Ayhün, “Hizmet Kalitesi ve Müşteri Tatmininin Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi: Z Kuşağı Kahve Dükkânı Müşterileri Üzerine Bir Araştırma”, TUTAD, c. 5, sy 3, ss. 2067–2085, Eyl. 2021.