[1]
N. Özmen Arısoy, E. İnce, ve A. Olcay, “Mutfak Departmanı Personelinin Kişisel Hijyen Bilgi ve Uygulamaları: Şanlıurfa İli Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama”, TUTAD, c. 5, sy 3, ss. 2086–2106, Eyl. 2021.