[1]
O. Çelen ve M. Tuna, “Konaklama İşletmelerindeki Kadın Çalışanların Kraliçe Arı Sendromu Algılarının Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması”, TUTAD, c. 5, sy 3, ss. 2127–2148, Eyl. 2021.