[1]
Çiğdem Özkan ve B. Yeşildağ, “Covid-19 Salgınının Turist Rehberliği Mesleği Üzerine Etkileri: Çanakkale Rehberler Odası Örneği”, TUTAD, c. 5, sy 3, ss. 1603–1615, Eyl. 2021.