[1]
H. Sunar ve A. Ateş, “Konaklama İşletmeleri Hakkında Yapılan Çevrimiçi Değerlendirmelerin Tüketici Tutum Kararsızlığındaki Rolü ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi”, TUTAD, c. 5, sy 4, ss. 2347–2366, Ara. 2021.