[1]
K. Karamustafa ve M. Yılmaz, “Turizm Eğitimi Veren Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğretim Stratejilerinin Değerlendirilmesi: Kayseri İli Örneği”, TUTAD, c. 5, sy 4, ss. 2466–2491, Ara. 2021.