[1]
S. Çataklı ve R. Yıldırgan, “Destinasyon Markalaşmasında Gastronomi Turizminin Rolü: Trabzon İli Üzerine Bir Araştırma”, TUTAD, c. 5, sy 4, ss. 2506–2521, Ara. 2021.