[1]
D. Karagöz ve M. Gürge, “Turist Rehberliği Bilgisinin Sistematik Analizi”, TUTAD, c. 5, sy 4, ss. 2522–2541, Ara. 2021.