[1]
B. Deveci, “Profesyonel Şef Adaylarının Olası Benliklerinin Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi”, TUTAD, c. 5, sy 4, ss. 2592–2612, Ara. 2021.