[1]
D. Kodaş, E. Öztürk, ve S. Deniz, “Turizmin Etkilerine Yönelik Yerel Halkın Algıları, Turizm Gelişim Desteği ve Yaşam Tatmini İlişkisi: Mardin Odaklı Bir Araştırma”, TUTAD, c. 5, sy 4, ss. 2613–2629, Ara. 2021.