[1]
T. Dağ ve E. Keskin, “Geleneksel Peynirlerin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi: İzmir Örneği”, TUTAD, c. 5, sy 4, ss. 2630–2652, Ara. 2021.