[1]
S. Gün ve G. D. Kılıç, “Siirt’te Yaşayan Yerel Halkın Turizm Dönük Metaforik Algısı”, TUTAD, c. 5, sy 4, ss. 2653–2665, Ara. 2021.