[1]
R. İnan ve G. Ayazlar, “Turizm Eğitimi Almış İş Görenlerin Gerçeklik Şoku ile Kariyer Bağlılığı İlişkisinde Çalışma Yaşam Kalitesinin Aracılık Rolü”, TUTAD, c. 5, sy 4, ss. 2683–2702, Ara. 2021.