[1]
K. Türkay ve M. Kabadayı, “Türkiye’de Turizm Finansmanı Teorik Alanının Gelişimi: Bibliyometrik Bir İnceleme”, TUTAD, c. 5, sy 4, ss. 2703–2722, Ara. 2021.