[1]
E. O. Aksöz ve G. Çay, “Müzelerde Algılanan Hizmet Kalitesinin ve Destinasyon İmajının Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: Eskişehir Örneği”, TUTAD, c. 6, sy 1, ss. 1–23, Mar. 2022.