[1]
İbrahim A. Özen, “Lüks Turizm Kapsamında Butik Otellerin Değerlendirilmesi: Kapadokya Örneği”, TUTAD, c. 6, sy 1, ss. 24–39, Mar. 2022.