[1]
B. Kılıç ve E. Gönenç Güler, “Hatıra Paranın Gastronomi Temalı Yaratıcı Kentlerin Pazarlanmasındaki Rolü: Gastronomi Şehri Afyonkarahisar Türkiye Örneği”, TUTAD, c. 6, sy 1, ss. 87–105, Mar. 2022.