[1]
K. Hoş ve E. Zencir Çiftçi, “Tüketicilerin Yaşam Tarzı ve Gıda Neofobi Eğilimi”, TUTAD, c. 6, sy 1, ss. 139–162, Mar. 2022.