[1]
E. Küçük ve G. Saatcı, “Yerel Etkinliklerde Gastronomi Mirasının Yaşatılması Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Örneği”, TUTAD, c. 6, sy 1, ss. 184–201, Mar. 2022.