[1]
İbrahim İnanır ve N. Tetik Dinç, “Turist Rehberlerinde Duygusal Emek ve İş-Aile Çatışması İlişkisi”, TUTAD, c. 6, sy 1, ss. 227–248, Mar. 2022.