[1]
C. Avcıkurt ve S. Göker, “Turist Rehberliği Öğrencilerinin Sosyal Etkileşim Kaygısı Üzerine Bir Araştırma”, TUTAD, c. 6, sy 1, ss. 249–265, Mar. 2022.