[1]
A. Ünal ve M. Taş, “Tüketicilerin Sosyal Medya Üzerinden Yerel Gıda Ürünü Satın Almayı Kabullerine Yönelik Bir Araştırma”, TUTAD, c. 6, sy 1, ss. 321–343, Mar. 2022.