[1]
A. R. Mancı, “Yer Bağlılığı ve Topluluk Katılımının, Yerel Halkın Kültürel Miras Alanlarına Yönelik Algısı ve Turizm Gelişimine Desteği Üzerindeki Etkisi: Göbeklitepe”, TUTAD, c. 6, sy 3, ss. 806–824, Eyl. 2022.