[1]
M. E. Kula ve N. Öner, “Örgütsel Psikolojik Sermayenin Duygusal Emek Üzerine Etkisinde Gelişim Kültürünün Aracı Rolü: Sağlık Turizmi Yetki Belgesine Sahip Hastanelerde Bir Araştırma”, TUTAD, c. 6, sy 4, ss. 1004–1026, Ara. 2022.