[1]
D. Bellikli ve H. Koç, “Kurumsallaşma Düzeyinin İşgörenlerin İş Doyumu ve İşgören Performansı Üzerine Etkileri: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”, TUTAD, c. 6, sy 4, ss. 1027–1049, Ara. 2022.