[1]
H. Şahin ve G. Güçlütürk, “İzmir’de Yöresel ve Coğrafi İşaretli Yiyecek ve İçeceklerin Menülerde Yer Verilme Durumu”, TUTAD, c. 6, sy 4, ss. 1180–1198, Ara. 2022.