[1]
S. Değişgel, “Adana’nın İnanç Turizmi Potansiyeli ve Yerel Halkın İnanç Turizmi ile İlgili Görüşleri”, TUTAD, c. 7, sy 1, ss. 122–140, Mar. 2023.