[1]
S. . Salı Öztürk ve A. Sünnetçioğlu, “Yavaş Şehir Algısı ve Turizmin Etkilerinin Yerel Halkın Yaşam Doyumuna Etkisi”, TUTAD, c. 7, sy 1, ss. 141–160, Mar. 2023.