[1]
A. C. Çakıcı, E. Şimşek Evren, ve S. Evren, “Akademisyen Kültür Turistlerinin Yenilik Arama Düzeyleri ve Kültür Destinasyonu Tercihleri”, TUTAD, c. 3, sy 3, ss. 271–282, May. 2021.