[1]
F. Aksu ve B. S. Ünsal Akbıyık, “Uzay Turizmi Konulu Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi”, TUTAD, c. 7, sy 4, ss. 669–684, Ara. 2023.