[1]
M. Uzun ve S. Uca, “Müze Ziyaretçi Deneyimi ve Destinasyon İmajı Ölçeklerinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma”, TUTAD, c. 8, sy 1, ss. 24–40, Mar. 2024.