[1]
M. Ömer Özüçağlıyan, “İstanbul'u Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Destinasyon İmajı Algısının Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi”, TUTAD, c. 8, sy 1, ss. 41–61, Mar. 2024.