[1]
H. Çılgınoğlu, “Etnik Restoranların Hizmet Kalitesinin Önem Performans Analizi ile Değerlendirilmesi”, TUTAD, c. 8, sy 1, ss. 62–77, Mar. 2024.