[1]
E. Adamış, S. Aydın, ve M. Tuna, “İznik’te İnanç Turizminin Paydaşlar Açısından Değerlendirilmesi: GZFT Yaklaşımı ile Stratejik Bir Analiz”, TUTAD, c. 8, sy 2, ss. 78–95, Haz. 2024.