[1]
G. Özdemir Yılmaz ve D. Bostan, “Balıkesir İlinin Kültürel Miras Değerlerinin Bilinirliğine Yönelik Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma”, TUTAD, c. 8, sy 2, ss. 134–149, Haz. 2024.