[1]
F. Aldırmaz Akkaya, “Turizm Endekslerindeki İşletmelerin Piyasa Performansları, Finansal Performansları ve ESG Performansları Arasındaki Entegre Dinamiklerin Keşfi”, TUTAD, c. 8, sy 2, ss. 150–168, Haz. 2024.